Start > Dykardräkter > P-ventil

P-ventil

Killar

En kissventil eller en s.k. P-ventil kan vara praktisk vid långa dyk. De flesta välsorterade marina butiker säljer P-ventiler. Från en uridom så leds kisset via en slang med backventil till en genomföring på dykardräkten. Lösning fungerar självklart endast på pojkar/män.

Tjejer

Tjejer är hänvisade till alternativet blöjor.dykutrustning.org
       
dykutrustning.org