Start > Stilla havet > Galapagos

Dykresa till Galapagos - en annorlunda och orörd natur

I den i östra delen av Stilla havet ligger Galapagos tillhör Ecuador, cirka 600 sjömil från Sydamerikas kust. för över 5 miljoner år sedan formades denna ögrupp av ett vulkanutbrott i havet, vilket har skapat en fascinerande undervattenstopografi - vid Cousin's Rock bildar lager av vulkanblock en trappa ner i djupet. Galapagos består av en massa småöar, 6 mindre öar och 13 huvudöar.Dyk i Galapagos totalt isolerade miljö

Växter och djur som lever här har utvecklats väldigt annorlunda än någon annanstans på jorden, detta på grund av den totala isoleringen. Det kommer finnas gott av tillfällen att förundras av naturen - både under och ovan vattenytan.

Dykning - bara för erfarna dykare

Viktigt att veta är att dykning vid Galapagos Islands är bara till för erfarna dykare. På grund av komplexa strömmar och passadvindar från båda sidorna av ekvatorn, så kan ytförhållanden, strömmar och sikten förändras på mycket kort tid.Läs mer : Galápagosöarna på Wikipedia


dykutrustning.org
       
dykutrustning.org