Start > Flaskor, tuber och gasföråd

Flaskor, tuber och gasföråd

Flaskor (tuber)

Det finns flera olika flaskor att välja mellan. En del är små och andra är stora. Självklart är det så att de små innehåller mindre luft (gasblandning) än de stora, men det är inte bara sorleken som har betydelse för hur mycket luft man får plats i en flaska (tub). Tubens konstruktion spelar en viktig roll i hur stort tryck tuben klarar av. Ju högre tryck den klarar, desto mer luft kan man pressa in i tuben. Trycket mäts i bar, och flaskorna brukar klara av ett tryck på cirka 200-300 bar.

Gas

Gasförådet är den andningsgas som dykaren har med sig under ett dyk. Normalt förvaras gasen i en eller flera flaskor (tuber, tankar) som i sin tur kan olika storlekar (volymer). Vanligtvis är andningsgasen luft, men det finns även massor av andra gasblandningar som kan användas. Gasblandningarna är oftast av syre plus kväve och/eller helium. Nitrox är en syre-kväve-blandning med något högre syreinnehåll än vanlig luft. En blandning av alla tre gaserna (syre, kväve och helium) kallas trimix.

Olika sorters flaskor (tuber)


dykutrustning.org
       
dykutrustning.org