Start > Flaskor, tuber och gasföråd > Dekoflaska

Dekoflaska

Dekoflaskan är en extra flaska som används för att lagra dekogas i. Flaskan är i allmänhet anordnad som en slingflaska.

Flaskmärkningen

OBS: Det är mycket viktigt att flaskan (tuben) är väldigt tydligt märkt med MOD. Den ska märkas både på sidorna så att parkamraten kan se, och på halsen så att dykaren själv kan se. Namnet på flaskan underlättar även för folk som hjälper till på land.

Dekogas

Dekogas är en syrerik gas som används för att att snabba på dekompressionen. Bytet av gas sker så snart MOD tillåter. Dekogasen har man oftast i en dekoflaska.dykutrustning.org
       
dykutrustning.org