Start > Flaskor, tuber och gasföråd > O-ringar

O-ringar

O-ringar är tätningar som används till flera olika delar av dykutrustningen.

O-ringar tillverkas av olika material, bland annat silikon, Viton® och nitril. Oringarna tillverkas i både skarvade och oskarvade versioner. Beroende på gas, tryck och installationsförutsättningar så används olika material och hårdheter av o-ringar inom dykningen. Vissa material går att få i olika färger för att underlätta identifiering av material.

Rekommendationer

  • Eftersom O-ringar av Viton® har svårare att antändas i i en syrerik atmosfär så rekommenderas att dessa används för Nitrox/Syrgas. En nackdel med Viton® är att när de väl börjar brinna har förbränningsprodukterna är rejält giftiga. För syrgasanpassning behövs dock fler åtgärder än andra O-ringar.
  • Ett bra sortiment med O-ringar av lämpliga storlekar är mycket bra att ha och bör ingå i varje dykares utrustning.
  • Om du har haft din regulator på service brukar du kunna få tillbaks de gamla och bytta o-ringarna. Dessa kan fungera bra som ett reservsortiment av de O-ringar du behöver.
  • Den allra vanligaste O-ringen som förstörs eller försvinner är den som sitter i högtryckskopplingen, kan vara både Yoke eller DIN.


dykutrustning.org
       
dykutrustning.org