Start > Flaskor, tuber och gasföråd > Oxygenanalysator

Oxygenanalysator

En oxygenanalysator analysera sin gas med avseende på oxygenhalt, måste ske innan man dyker med Nitrox. För nitroxblandningar på upp till 50% sker kalibreringen i vanlig luft, men vid blandningar med mer än 50% syrgas så är det (om man har tillgång till det), bättre att kalibrera med ren syrgas. Lufttrycket påverkar också mätningen, men om man kalibrerar och mäter vid samma tryck så tar felen ut varandra.

Oxygenanalysatorer för dykning är nästan uteslutande av så kallad bränslecellstyp och den består i princip av två delar, nämligen bränsleceller och ett instrument (voltmeter).

Bränslecell

Bränslecell - som kan jämföras med ett ficklampsbatteri. De ingående kemikalierna förbrukas kontinuerligt då den utsätts för atmosfärsluft och cellen bör därför bytas med något/några års mellanrum.

Instrument (Voltmeter)

Med en voltmeter instrument kan man mäta spänningen och sedan beräknas den om till ett procentuellt värde som kan utläsas i ett digitalfönster. Instrumentet har även ett potentiometervred för kalibrering och justering. Det finns dessutom en del bra tillbehör till analysatorn, bland annat en T-koppling för enklare anslutning till dykflaskan samt en DIN-anslutning med strypning för enklare flödesbegränsning.dykutrustning.org
       
dykutrustning.org