Start > Flaskor, tuber och gasföråd > Slingflaska

Slingflaska

En slingflska är en extra flaska på ca 5-11 liter som vanligtvis fästes med pistolhakar på höger eller vänster sidan av kroppen. Flaskan fästs på dykarens remställ med två pistolhakar. Pistolhakarna är fästa med tamp som är ca 7-10 mm i diameter. I överändan sitter tampen runt halsen, och i nederändan är den fäst i en slangklämma.

Olika typer, beroende på hur den ska användas

  • Dekoflaska, har en syrerik blanding för accelererad dekompression.
  • Stageflaska, har en syrefattig blandning för bottengas. Används t.ex. vid längre grottdyk.
  • Bailoutflaska, brukar flaskan kallas som används vid dykning med rebreather.

Utförande

Det är viktigt att en dekoflaska har ett bra flytläge i vattnet, därför väljer man ofta aluminiumflaskor, eftersom de väger minst. Gasens vikt i flaskan är naturligtvis samma oavsett materialet på tuben. De mest populära storlekarna brukar vara 5,5, 7 och 11 liters flaskor.

Flaskmärkning

Eftersom det ofta förekommer att en dykare har flera slingflaskor med sig under samma dyk är tydlig märkning väldigt viktig. Rekommenderade uppmärkningar för flaskorna är:

  • MOD på sidorna som kan läsas av andra dykare.
  • MOD på halsen som kan läsas av dykaren.
  • Namn på ägare som kan läsas av landpersonal.
  • En analysetikett från senaste fyllning.


dykutrustning.org
       
dykutrustning.org