Start > Regulatorpaket > Andrasteg

Andrasteg (doseringsventil)

Andrasteg har som uppgift att vid varje inandning dosera gas till dykaren. Den kan vara sammanbyggd med en helmask eller vara försedd med ett bitmunstycke.

Normalt används två andrasteg i en dykutrustning. Det andrasteg som normalt används kallas för det primära andrasteget och det andra, som används för backup, kallas det sekundära andrasteget.

Det primära andrasteget

Det primära andrasteget är det som dykaren använder under normala förhållanden. Den sitter ofta på en längre slang och kan därför enkelt lånas ut vid behov. Det sekundära andrasteget hänger oftast i ett halsband runt halsen på dykaren och sitter på en kortare slang. Det är därför själv enkelt att byta till den när den primära lånas ut till någon annan dykare.

Det sekundära andrasteget (backupregulator)

Det sekundära andrasteget kallas oftast i dagligt tal för backupregulator eller "backupen". Backupregulator är det andrasteg som dykaren kan andas ur när han har lånat ut det andrasteg som han har i munnen.

Ibland så kan det sekundära andrasteget vara hopbyggd med inflatorn, den så kallade inflatorregulatorn.dykutrustning.org
       
dykutrustning.org