Start > Regulatorpaket > Förstasteget

Förstasteget (reduceringsventil)

Förstasteget, som även kallas reduceringsventil, har som uppgift att minska trycket på gasen som kommer från tuben till ett tryck som ligger konstant cirka 10 bar över det aktuella omgivningstrycket.

Låg- och högtrycksutgångar

Ett förstasteg har ett antal utgångar en del för "högtryck" (HP) och andra för "lågtryck" (LP). Långtrycksutgångarna används för kopplingar till andrasteg eller olika inflatorer, medans högtrycksutgångarna oftast används för koppling till en manometer. Vissa förstasteg kan ha en särskild utgång för andrasteget som är markerad med någon symbol eller har en särkild gänga.

Normalt används ett förstasteg per gasflaska, men i äldre dubbelpaket är det vanligt att båda flaskorna är kopplade till ett förstasteg.dykutrustning.org
       
dykutrustning.org