Start > Regulatorpaket > Manometer

Manometer

Manometer är en direktvisande tryckmätare som mäter trycket i flaskan och, eftersom flaskans volym är konstant, så mäts även mängden andningsgas. Trycket anges vanligen i bar.


Det finns flera olika varianter av manometrar:

Mekaniskt visarinstrument

Mekaniskt visarinstrument är den absolut vanligast förekommande varianten. Den är kopplad till förstasteget med en högtrycksslang. Visarskalan är graderad i bar och mätområdet skall vara 0 - 300 bar för en regulator som är avsedd för max 200 bar, respektive 0-400 bar för en som är avsedd för max 300 bar.

Digitalmanometer

En digitalmanometer visar trycket i ett digitalt teckenfönster. Denna variant kan även ha andra funktioner såsom återstående gasförråd i minuter räknat, realtidsberäknad gasförbrukning mm. Digitalmanometern är oftast kombinerat med någon form av dykdator.

Tryckgivare/transponder

Tryckgivare (eller transponder) är en liten enhet som monteras på förstasteget och som mäter trycket och trådlöst sänder data vidare till dykdatorn på armen. En mycket kostsam lösning som dock tar bort behovet av en högtrycksslang som kan gå sönder. Detta innebär dock att om dykdatorn går sönder/tappas så vet man vare sig hur djupt man är eller hur mycket gas som finns kvar.dykutrustning.org
       
dykutrustning.org