Start > Regulatorpaket > Övertrycksventil

Övertrycksventil

En ventil som öppnar vid ett visst tryck kallas övertrycksventil.

I dyksammanhang finns det några olika typer:

För kompressorer

Skyddar laskor och filter från överfyllning samt skyddar även kompressorns olika steg från övertryck från nästföljande steg.

För dykvästar

Skyddar dykvästen från att spricka då man går mot ytan med en fylld väst eller då den fylls.

För hel- och halvslutna korvar

Av samma anledning som för västar.

förstasteget

Övertrycksventilen skyddar slangarna om det inte är anslutet något andrasteg som fungerar som övertrycksventil. Viktigt vid förstasteg som används till dräktgasflaska.

På återandningsapparater (Rebreather)

Skyddar motlungor och dykare mot övertryck vid uppstigning. På halvslutna apparater så dumpas gas även vid konstant djup.

På torrdräkter

Dom flesta utloppsventiler på torrdräkter fungerar även som övertrycksventil, och förhindrar tryck högre än ca 2 kPa (200 mm/vp).dykutrustning.org
       
dykutrustning.org