Start > Regulatorpaket > Rebreather (återandningsapparat)

Rebreather (återandningsapparat)

En rebreather återanvänder utandningsluften i stället för att släppa ut den i vattnet. I utandningsluften finns det nämligen kvar cirka 2/3 av syret i inandningsluften. Du kan andas in den igen ett par gånger, dock är det så att du måste ta bort koldioxiden ur utandningsluften först. Detta går att göra på kemisk väg. Rebreather är en sådan grupp av dykapparater där man renar koldioxiden på kemisk väg (oftast med kalk) och tillför syre för att ersätta det som kroppen förbrukar.

Varför ska man ha en Rebreather?

Det finns många fördelar med en rebreather, en är att det blir en kraftig minskning av bubblorna vilket också minskar oväsendet i vattnet. Gasförbrukningen blir dessutom oberoende av djupet, vilket innebär att du får långa bottentider med mycket litet gasförråd. Detta är framförallt en fördel i kalla vatten, eftersom inandningsgasen är varm och fuktig. Öppna luftsystem levererar däremot kall och torr gas. Hur kan det vara så? Jo, gasuppvärmningen beror på två saker, dels så återandas du dina egna utandningar, dels skapas ytterligare värme vid den kemiska reaktionen i gasreningsprocessen. Rebreathern eliminerar eller begränsar alltså två av de viktigaste faktorer som kan leda till tryckfallssjuka, dvs. vätskebrist och nedkylning.

Fördelar

 • Möjligheten ökar att komma närmare skygga djur
 • Gasförbrukningen är oberoende av djupet
 • Varm och fuktig andningsgas
 • Lång dyktid på små flaskor
 • Lägre vikt
 • Lätt och naturlig andning

Nackdelar

 • Kräver betydligt mera av disciplin och noggrannhet än för ett öppet system
 • Det finns begränsad tillgänglighet på andningskalk och gas (ex. 50 % nitrox)
 • Kan vara svår att resa långt med
 • Kostar mycket
 • Tidskrävande, kräver omfattande förberedelser och skötsel
 • Det är inte lika idiotsäkert som öppna system
 • Inte lika effektiv som helslutna system

Återandningsapparater

Återandningsapparater brukar delas in i två olika grupper:

Halvslutna system

Kallas ofta SCR = SemiClosed Rebreather. Bubblar lite grand hela tiden. SCR är numera på tillbakagång både militärt och civilt. Dräger har slutat nyförsäljningen av Dolphin och Ray.

Helslutna system

Kallas ofta CCR Closed Cirquit Rebreather. Bubblar sällan.

Scrubber

Den del i en rebreather där andningsgasen renas från koldioxid kallas scrubber. Reningen sker vanligtvis med kalk som på kemisk väg binder koldioxiden. Det är viktigt att packa scrubbern med ny kalk enligt tillverkarens anvisningar för att det ska fungera bra. Följer man inte dessa instruktioner så ökar risken för koldioxidförgiftning.dykutrustning.org
       
dykutrustning.org