Start > Västar > Dykväst (BCD)

Dykväst (BCD)

Dykvästen (även kallad BCD) är till för att styra lyftkraften för dykaren i vattnet. Det finns en inbyggd luftblåsa i västen som expanderar när luft släpps in och ger därmed dykaren ökad lyftkraft, vilket innebär att dykaren stiger uppåt. När sedan luft släpps ut ur västen, minskar luftblåsans volym och dykaren sjunker. Västen används även för att bära tuben/flaskan.

Det finns två olika huvudalternativ av lösningar, dels en vanlig väst eller en vinge med platta. Sen finns det förstås diverse kombinationer av dessa, så kallade hybrider.

Inflatorslang

Med inflatogslangen som sitter på dykvästen släpper man ut luft. Då man släpper ut luften måste slangen vara i det översta läget i förhållande till dykaren/västen. På grund av detta måste slangen vara lättåtkomlig och fri under hela dyket. På inflatorslangen finns en knapp för inblåsning, och en knapp för att släppa ut luft, det går även att blåsa in luft manuellt i slangen, tex. om om luften skulle vara slut, eller automatiken inte skulle fungera. En del inflatorslangar har ett munstycke som liknar ett andningsmunstycke, och på några kan man dra i slangen för att släppa ut luft. Detta medför att man kan lättare få tag på luft från västen och, i en nödfallssituation, använda denna till några extra andetag.

Dumpventil

En dumpventil kan vara bra att ha för att du själv eller parkamraten lätt ska kunna komma åt och dumpa luft i västen, tex. om man får en okontrollerad uppstigning av någon anledning. Sådana ventiler finns på de flesta nyare modeller av dykvästar, och dumpventilen sitter vanligtvis i höfthöjd längs sidorna, så de är lättåtkomliga både bakifrån och framifrån.

Integrerade viktsystem

Vissa dykvästar kan vara utrustade med speciella fickor som är till för blyvikter. På så sätt tas behovet av ett separat viktbälte bort.dykutrustning.org
       
dykutrustning.org