Start > Västar > Övertrycksventil

Övertrycksventil

Övertrycksventil är en ventil som öppnar vid ett visst tryck och i dyksammanhang finns det i några olika fall:

Västar

Ventilen skyddar västen från att då man går mot ytan för snabbt med en fylld väst eller spricka då den fylls med luft/gas .

Hel- och Halvslutna korvar

Det sitter en övertrycksventil på korvarna av samma anledning som västar.

Förstasteget

Förstasteget skyddar slangar om det inte är anslutet något andrasteg som fungerar som övertrycksventil. Viktigt vid förstasteg som används till dräktgasflaska.

Återandningsapparat

Skyddar lungorna och dykare mot övertryck vid uppstigning. På halvslutna apparater så dumpas gas även vid konstant djup. Dom flesta utloppsventiler på torrdräkter och förhindrar tryck högre än ca 2 kPa (200 mm/vp), och fungerar därmed som övertrycksventil. Kompressorer - Skyddar kompressorns olika steg från övertryck från nästföljande steg samt flaskor och filter från överfyllning.dykutrustning.org
       
dykutrustning.org