Start > Viktiga tillbehör > Dykdatorer

Dykdatorer

Under 80-talet fick de första praktiskt användbara dykdatorerna allmän spridning. De byggdes i huvudsak på samma modeller som dyktabellerna som fanns på den tiden. Detta gav tyvärr i för många fall, på tok för generösa dyktider, framförallt vid upprepade dyk. Andra datorer hade andra egenheter så att ingen ville dyka med dem. Men det skedde en positiv utveckling där datorerna bland annat fick flera funktioner för att ta hänsyn till diverse misstag under tidigare dyk, samt olika slags varningar för olämpligt korta ytintervaller.

Dagens datorer

Dagens datorer ger i de flesta fall en bra och rimlig avvägning mellan risk för dykarsjuka och dyktid, så länge de används med sunt förnuft. En dykdator tillhör idag "standardutrustningen" för de flesta dykare.

Bottomtimer

Nuförtiden finns det något som kallas för "bottomtimer läge" på många moderna dykdatorer. Detta innebär att man kan ställa in datorn så att den ignorerar alla tabeller och endast visar tid och djup.

Kopplingar

Dagens dykdatorer går att koppla till en hel del av dykutrustningen. Här kommer en lista på några vanliga delar av utrustningen som kan kopplas in:

Tillverkare

Det finns flera tillverkare, och hör är några av de största:

  • Suunto
  • Uwatec
  • Mares
  • Dive-rite


dykutrustning.org
       
dykutrustning.org